Vergoedingen

Hoe zit het met de vergoedingen?

Zorgverzekering

Een deel van de shiatsu /voetreflex/massage therapie behandeling wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het valt onder “alternatieve geneeswijze”. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVST. Informeer je zorgverzekaar of je polis voor informatie.

Kosten voor coaching en/of therapie worden (voor een deel) vergoed. Dit kan op verschillende wijze.

Werkgever

Per medewerker heeft een werkgever een opleidingsbudget. T.b.v. Persoonlijke ontwikkeling en doelstelling mag coaching toegepast worden .Een coachingstraject wordt meer effectiever ervaren dan een cursus. Vraag je werkgever, leidinggevende of personeelszaken voor informatie.

Arbo dienst van je werkgever

Na overleg met de bedrijfsarts zijn werkgevers vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is verplicht om alles in het werk te stellen om bij uitval van de medewerker het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer heeft als plicht en de verantwoording om eraan mee te werken. Ter verhoging van de psychische weerbaarheid kan coaching in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden. De werkgever draagt over het algemeen de kosten van het coachingstraject. Dit kan o.a. Bij burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Voor informatie neem dan contact op met je bedrijfsarts of Arbodienst.

Belasting

Coaching kosten die je zelf betaalt als particulier kun je als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject is gefocust op het op peil houden of het verbeteren van je kennis en

vaardigheden die je nodig hebt voor het krijgen of behouden van inkomen uit arbeid. Of dit in jouw geval ook geldt kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Bedrijfskosten ondernemer/ZZP’er

Als zelfstandig ondernemer zijn de kosten voor een coaching aftrekbaar als bedrijfskosten. Hierbij dienst de kosten gelinkt zijn aan het werk dat je uitvoert of uitoefent (of wilt gaan doen).

Online reserveren

Reserveer je afspaak direct online via onze digitale agenda!

Aangesloten bij:

RBCZ
logo-6